T h ầ y P h o n g T h ủ y - Geomancy Master

T h ầ y P h o n g T h ủ y - Geomancy Master<br />
<br />
Hasselblad - 80CF - Kodak portra 160
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Em đứng trên cánh đồng. mỉm 25450 Hai chị em Cảm xúc mùa hè Trưa nắng hè H a i  C h ị  E m - Two sister T h ầ y P h o n g T h ủ y - Geomancy Master Trái tim Niềm vui she 25416 25417 Người SG xưa. Người SG xưa. " Đôi mắt của bông hoa mai "
RyanPham1107
T h ầ y P h o n g T h ủ y - Geomancy Master

Hasselblad - 80CF - Kodak portra 160