Tắm mát

Sinh ra và lớn lên trên những dòng sông, cuộc đời những đứa trẻ quẩn quanh bên con nước.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Ngước nhìn Trẻ trung Đón gió Trước Dinh Độc Lập 58748 LOL Chụp tại biển Sầm Sơn - bằng LG G4 Tắm mát 58744 Điểm 10 Vô Vọng Cha và con Nước đọng Biển đã chết Biển vắng Hoa ánh sáng
khai amoled
Sinh ra và lớn lên trên những dòng sông, cuộc đời những đứa trẻ quẩn quanh bên con nước.
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Sony ILCE-6000

Thông tin thêm