Tận hưởng cuộc đời

Canon FT<br />
Fuji Superia 200
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

The Man On Train Lẻ bóng Nắng. Cha là tất cả Mắc cỡ Hoa ... mắt ... "Dũng Saxo" Tận hưởng cuộc đời Di sản Cụ già người Chăm Cô em họ. 25309 yên bình khi được ở gần người con gái ấy . khóc nhè . cháu tôi . cắt tóc