Tan tầm.

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Trong Cơn Mưa Qua Đường Điều Khiển Giao Thông Tĩnh. Bách Khoa Hồ Light Tan tầm. Chuẩn bị đám cưới người Hmong tây Nghệ Chuẩn bị đám cưới  người Hmong miền tây xứ Nghệ Nhà có đám cưới Chuẩn bị đám cưới của người Hmong miền tây Nghệ an Đêm phố cổ Nghỉ chân Bữa cơm chiều Giờ có chịu quét nhà chưa???