Tập kết

Hẻm nhỏ ở Bà điểm ,hóc môn. Note5
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Bác xe ôm già Đường hẹp Họp chợ trong hẻm Cánh báo Tập kết Nghề buôn Nghề buôn Tập kết Phản chiếu Lối nhỏ ta về Mưu sinh Nhịp sống Sài Gòn 74879 Xuân về xanh ngắt một màu. Sài Gòn sau vai. 74880
trungduongnguyen87
Hẻm nhỏ ở Bà điểm ,hóc môn. Note5

Thông tin thêm