Thi đếm số

Trẻ khuyết tật tham gia sinh hoạt vui chơi cùng các tình nguyện viên tại Trung Tâm Bảo Trợ Nạn...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Bên dòng Nhật Lệ Chiều Ráng mỡ gà Chiều Cần Thơ Bác Hồ kính yêu...! (phố đi bộ Nguyễn Huệ 27/8/2016) Chiếc lá Ra Khơi Thi đếm số Suy tư "Ngôi nhà" nhỏ "Hà Nội 1945" Bánh bao sớm ngày đông Mưu sinh Mình đi đâu thế Một sớm Hà Nội Bên bà sảy thóc
Lvic Thien
Trẻ khuyết tật tham gia sinh hoạt vui chơi cùng các tình nguyện viên tại Trung Tâm Bảo Trợ Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Và Trẻ Em Bất Hạnh cơ sở 3, Đà Nẵng, Ngày 14/9/2016

Thông tin thêm