Thiếu...

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Trước cổng nhà ai Chiều trên bến Bạch Đằng Cúc dại 37208 Mật ngọt Koi trắng tinh khôi Thiếu... Bạch Đằng 23.11.2015 rằm tháng 7/2014 trên bến Bạch Đằng Bình Dương Khung cửa Ngọc Lan Hotel Dalat Khung cửa Ngọc Lan Hotel Dalat Súng Bình Nhâm-Thuận An-BD Súng màu lạ 29829 sắc màu đơn điệu