Thôn xóm đổi thay

Canon 5D .10/1/2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Đời sông nước Đời sông nước Đời sông nước Chiều Về Cuộc sống quanh tôi 12 x-mas Màu Phố Thôn xóm đổi thay chợ bản Trời xanh dần mất ! Đạo và đời Trước thánh đường Hồi Giáo Ngày hạnh phúc Cười tít mắt Tập bơi Đêm về trên biển