Album Đường Phố Camera Tinh tế 2017

Có những tình yêu đôi lứa, tình yêu của fan dành cho thần tượng...nhưng trong tất cả đó không có tình yêu nào bằng tình yêu của ngơời mẹ dành cho con. Chụp trong một đêm nhạc Sơn Tùng