Tớ già rồi...

Tớ già rồi...<br />
(Pentaconsix + Kodak Tmax 100)
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Vải chợ Lớn. Ông Tổng Đưa Tang Nội và Con Gái Quán cóc "Giận ba lun!" Biển sớm Mãi mãi một tình yêu Tớ già rồi... 25380 25379 25375 Khúc rao muôn neo 25373 Góc quê Buổi chiều công viên Thu cả thế giới bằng cuộn film nhỏ b
longdt
Tớ già rồi...
(Pentaconsix + Kodak Tmax 100)
  1. Davis Hihd, aestival, snyman4 người khác thích nội dung này.