tỏa sáng

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Lá sen Đón nắng ban trưa Ngẫu hứng Cô độc Bướm hoa mắc cỡ cuộc sống mới hình thành e ấp tỏa sáng