Chia sẻ ảnh này với bạn bè.

Một khoảng thời gian cầm máy ngắn, một khoảng thời gian Hà Nội trời mù mịt. Up lên cùng vui và chia sẻ với mọi người.