Tran Quoc pagoda

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Keangnam tower No 3 ring road Marriot Hotel Marriot Hotel National conventional center Thanh Long Highway Thang Long highway Thang long highway Thanh Cong Lake Thanh Cong Lake Thu le lake Thu le brigde Tran Duy Hung St Tran Duy Hung St Tran Quoc pagoda Tran Quoc pagoda