Trên - Dưới

Hẽm Khánh Hội - Q4
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Tình hẻm ngõ nhỏ GƯƠNG. Hẻm đêm Một buổi chiều ngồi ở cà phê Vợt Một buổi chiều ngồi ở cà phê Vợt Một buổi chiều ngồi ở cà phê Vợt Trên - Dưới Ngóng nhìn Đám cưới trong hẻm Khoan cắt bê tông Vô tình có chuyện trong hẻm Chuyện trong Hẻm Hẻm tơ lụa Ngày nắng vội Nhà trên hẻm