Trời xanh dần mất !

Canon 5D .6/8/2016
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Đời sông nước Chiều Về Cuộc sống quanh tôi 12 x-mas Màu Phố Thôn xóm đổi thay chợ bản Trời xanh dần mất ! Đạo và đời Trước thánh đường Hồi Giáo Ngày hạnh phúc Cười tít mắt Tập bơi Đêm về trên biển Học nghề Ước mơ