Ui Đẹp thế !

Triển lãm ảnh đường phố hấp dẫn mọi tầng lớp trong xã hội. Ảnh chụp ngày 1.9.2016 tại triển lãm...
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

MẸ TÔI học vẽ chợ đêm Hội An Hoa cỏ mùa xuân... Xe chở niềm vui đến trẻ thơ Mưu sinh Xe ôm thời cảm ứng. Ui Đẹp thế ! quá giang Đường về ! Cuối năm 2016 Đợi chờ băng qua đường nặn mỏi Hoàng hôn
Diep Hoa Tra
Triển lãm ảnh đường phố hấp dẫn mọi tầng lớp trong xã hội. Ảnh chụp ngày 1.9.2016 tại triển lãm ảnh nhân dịp Quốc khánh tại bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội.

Thông tin thêm