Album thi ảnh Hẻm Sài gòn

Ảnh chụp tại hẻm 68 Út Tịch, Q.10.