Vỗ giấc mơ trưa

Một ngày đông dưới gầm cầu Long Biên
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

70535 70536 70537 70538 70539 70540 Cô độc Vỗ giấc mơ trưa Mái hoa Mưu sinh Bạn già Đa diện ... Nha Trang Beach 70503 70504
Nhuantriquang
Một ngày đông dưới gầm cầu Long Biên

Thông tin thêm

Thông số: 1/17s ƒ/14 90 mm