Vô Vọng

Tại Hồ Bể Sóc Trăng ngày 08_12_2014
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Trước Dinh Độc Lập 58748 LOL Chụp tại biển Sầm Sơn - bằng LG G4 Tắm mát 58744 Điểm 10 Vô Vọng Cha và con Nước đọng Biển đã chết Biển vắng Hoa ánh sáng Sóng lặng Ánh sáng Chạy
smastter123
Tại Hồ Bể Sóc Trăng ngày 08_12_2014
In the album Album ảnh ĐEN TRẮNG 2016
Chụp bởi Htc HTL22

Thông tin thêm

Thông số: 1/711s ƒ/2 3 mm