Vũ điệu.

Chụp bởi Canon 5D MARK II
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Giấc mơ trưa Đi làm với ông Dừng chân Không tên. NONLA Đường phố có gì vui Đợi Vũ điệu. Chợ chiều ba mươi - Ngoại tôi... Hai ông cháu ngược lối Nụ cười Bắc Sơn hóng hớt Gió xuân Sài Gòn khi đêm về cha, tình yêu đầu đời của con.