Vũng Tàu

Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

70515 70516 70517 70518 70519 Xem tranh Đón gió Vũng Tàu Bóng Họa sỹ già Chàng ca sĩ người Úc To he Người nhỏ nhưng tấm lòng có nhỏ 70494 70493 70489