xe đạp

làm mấy vòng rồi ngồi nghỉ dưới cây
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

19693 19681 19680 hoa 18981 trú mưa 16898 xe đạp 14612 14613 anh em trái bàng vói lá bàng 12781 my bike my bike my bike
tran van sung
làm mấy vòng rồi ngồi nghỉ dưới cây
In the album Chụp loanh quanh
Chụp bởi Nokia N8-00

Thông tin thêm