Xe trường

Xe đón trẻ em đi học về ở Delhi.
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Mưa chiều qua phố Cười đi, để còn sống tiếp ... Đón chào năm mới Vũ điệu đường phố 2 Vũ điệu đường pho611. Xe trái cây Du già Xe trường Hai chú bé ở Delhi Xe xích lô Hát rong Bán khô Xe điện Cưỡi voi Xe buýt vàng Bà hàng nước