Yesterday

Yesterday<br />
<br />
Chụp bởi Nikon F-501 AF 35-70mm<br />
Fujilim ProPlusII 200
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Mắt nhỏ Xác pháo Chờ cơm "Tuổi thơ dữ dội" Chơi bóng chuyền Phơi cá 25851 Yesterday Hai chị em. Phố Malaysia- chợ Bến Thành 25829 Vợ bầu :x Chờ khách Anh tây đi cắt tóc Nghỉ mệt Đổ rác
Hằng YOLO
Yesterday

Chụp bởi Nikon F-501 AF 35-70mm
Fujilim ProPlusII 200